Sunday, January 22, 2017

Hiking Adventures #32: Mt. Binacayan Dayhike - Chasing Sea of Clouds

Hiking Adventures #32: Mt. Binacayan Dayhike - Chasing Sea of Clouds


This was a spontaneous dayhike. Me and my friend/officemate Kat Cayetano with her friends should be having a tree planting activity with Haribon Foundation on September 24th, but it was cancelled. Since we were already hype for an outdoor activity, we decided to set a quick dayhike instead, and we chose Mt. Binacayan. 

Thursday, January 5, 2017

Hiking Adventures #31: Mt. Napulauan Traverse to Balentimol Village - Birthday Climb 2016

Mt. Napulauan

Sa blog post na ito, aking isasalin sa tagalog ang aking kwento sapagkat ang aming akyat sa Mt. Napulauan ay naganap noong buwan ng Agosto na kung saan ay Buwan ng wika at buwan rin ng aking kapanganakan.